محبت

خدا محبت است

Mohabat Church Website:

کلیسای ما متشکل از ملیت های گوناگون است که گرد

هم جمع می شویم تا مسیح را بستاییم. کلیسای ما در محله لامارکس

.تورنتو مقدم شما عزیزان را گرامی می دارد

جلسات کلیسایی ما به شرح زیر می باشد:

ساعت 9 و 11 صبح سرویس انگلیسی

ساعت 9 صبح سرویس چینی

ساعت 11 صبح سرویس فارسی

آدرس:

3250 Finch Avenue East

Toronto, ON M1W 2Y1

در صورت تمایل می توانید به جلسات کلیسایی ما بپیوندید و با هم خدای زنده را

بپرستیم و همچنین کلام او را بشنویم و با قوتی نو برای او زندگی کنیم


 در صورت داشتن

سوال درباره کلیسای محبت می

توانید با ما تماس بگیرید.